Școala de Integritate CARFIA

CARFIA organizează între 9 și 11 septembrie 2021 a patra Școală de Integritate, la Sinaia/Cumpătu. Activitatea este sprijinită prin proiectul CNFIS-FDI-2021-0456  ,,Convergențe esențiale în formarea etică, profesională și a inovației didactice”.  Încercăm să facem un pas important pentru o politică comună de integritate a Consorțiului „Universitaria”. Am invitat reprezentanți ai comisiilor de etică și de etică a cercetării din cele cinci universități membre ale Consorțiului. Dincolo de realitatea din universitate, am vrea să lucrăm împreună la a convinge managementul universitar că tăcerea sau ignorarea realității etice și de integritate nu pot fi o „politică”. Ne întrebăm: cât și cum investesc universitățile din România în dezvoltarea unei culturi solide a eticii și integrității academice, dincolo de codul de etică, regulamente și Carta universitară ori de cursul obligatoriu de Etică și Integritate Academică? Realitatea europeană a domeniului integrității academice indică fără dubiu, dincolo de creșterea alarmantă a nivelului coruperii procesului cunoașterii, ineficacitatea politicilor de până acum, mult mai preocupate de sancționare decât de așezarea procesului cunoașterii, a modurilor evaluării, a raporturilor ierarhice, pe o bază a integrității. Am participat, ca director onorific al CARFIA și membru al IRAFPA, la câteva acțiuni majore pentru consolidarea acestei baze, pentru acreditarea „Științelor Integrității„. Recentul volum masiv, L’urgence de l’integrite academique/ Urgența integrității academice (EMS, 2021), o consecință a Colocviului de la Universitatea din Coimbra 2020, apărut înainte de Școala de vară IRAFPA din acest an, acoperă în mod specializat, competent, fațetele complexe ale deraierii morale, a vulnerabilităților integrității în universitate și în cercetare. Dacă formarea tinerilor e o țintă majoră a învățământului superior, atunci ar trebui să consolidăm vertebra etică a acestuia.

Programul actualei Școli CARFIA propune un format nou, organizat prin patru sesiuni și opt module. Tematica acestora e diferită, concretizează ceea ce ar trebui să fie competența viitorilor consilieri de integritate din universitățile noastre, dar și din preuniversitar. Împreună și cu câțiva invitați, Carmen Uscatu „”Dăruiește viață”, arh. Lorin Niculae, avocat Gabriel Turcu, vom vrea să vedem cum apare Integritatea în relațiile Universității cu Societatea civilă, Arhitectura și Dreptul.

Mai jos, programul Școlii.

ȘCOALA DE INTEGRITATE CARFIA 2021

-Program-

Joi 9 Septembrie

Prânz 13.30-14.45

Sesiunea I Starea de fapt Modul 1 15.00 – 16.40 Evaluare și Concluzii preliminare Prezentarea participanților (10’) De ce e necesară o practică unitară în Consorțiu? (Marian Popescu 10’) Schimb de practici (45’)

  • Grupul pentru etica academică – Comisii de etică
  • Grupul pentru etica cercetării științifice Prezentarea concluziilor grupurilor (30’)
  • Pauză 16.40-17.00
  • Modul 2 17.00-17.50 Integritatea și angajamentul civic. Invitată: Carmen Uscatu, Asociația “Dăruiește viață” Discuție moderată de Marian Popescu 17.50- 18.30
  • Cina 19.00

Vineri 10 septembrie

Sesiunea II Integritatea ca practică cotidiană Modul 3 Fundamente: Arhitectură și Drept

09.00-09.40 Integritatea și Arhitectura Invitat Arh. Lorin Niculae, conf.dr. Universitatea de Arhitecturăși Urbanism “Ion Mincu” București. Prezentare studiu de caz.

09.40-10.00 Discuție

10.10 -11.00 Integritatea și Dreptul. Puncte de vedere Invitați : av. Gabriel Turcu, cabinet avocatură Turcu & Turcu av., lect.dr. Daniel Atasiei

11.00 – 11.20 Discuție

Modul 4 Discuție informală privind Universitatea ca mediu integru de învățare

11.30 – 13.30 Deplasare la Palatul Cantacuzino – Terasa

Prânz 14.00-15.00

Sesiunea III Cum rezolvăm?

Modul 5 15.15 -16.15 Studii de caz

  • Drepturi proprietate intelectuală (Gabriel Turcu)
  • Plagiat (Emilia Șercan)
  • Managementul eticii (sub rezervă)
  • Cercetare științifică (Elena Ionică)

Pauză 17.00-17.15

Modul 6 17.00-19.00 Expertize privind integritatea în universități

La nivel european 17.00-17.30 Expertiza IRAFPA (video)

Intervenție live Michelle Bergadaà, președinta Institutului de Cercetare și Acțiune privind Frauda și Plagiatul Academic, Geneva

Prezentare și dialog cu Marian Popescu

La nivel național 17.30-18.20 Etica Cercetării științifice (reprezentanții universităților) (10’ fiecare)

Forum 18.30 – 19.30 Dezbatere Doctoratul și tipologia anomaliilor (simulare+joc rol ; format dezbatere TV) Ce ar trebui să înțeleagă top managementul universitar?

Ce ar trebui să înțeleagă publicul?

Ce ați dori să fie făcut/legiferat?

Moderatoare Emilia Șercan

Cina 19.30

Sâmbătă 11 septembrie Sesiunea IV Pentru o politică comună de integritate

Modul 7 09.30 – 11.00 Cine este Consilierul de integritate?

Forum 09.30-10.00 Cuvântul specialiștilor în Drept Av. Gabriel Turcu Av. Daniel Atasiei

10.00 – 10.40 Cuvântuluniversitarilor

10.40 – 11.10 Cuvântul “publicului” (ziarist, părinte, angajator) Joc de rol, animator Marian Popescu

Pauză 11.10-11.20

Modul 8 11.20 – 13.30: prezentare/pitch proiect personal în fața Senatului universitar pe tema “Integritatea academică“. Feedback din partea participanților.

Redactarea Rezoluției Școlii de Integritate (în atenția Consorțiului “Universitaria”)

Prânz 13.30

Plecare microbuz București 15.00

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.