Raport de activitate 2019

al

Centrului de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritatea Academică (CARFIA)

CARFIA este înființat prin decizia Senatului Universității din București (UB) și se află în subordinea directă a rectorului UB, funcționând pe baza statutului aprobat de senatul UB în ședința din data de 21 februarie 2018. Misiunea CARFIA este de a ridica nivelul de cunoaștere în mediul universitar în ceea ce privește problematica integrității academice, a prevenției plagiatului și a fraudei academice, prin acceptarea și punerea constantă în lucru, la nivelul facultăților și departamentelor din UB, a practicilor corespunzătoare acestei problematici și domeniului integrității academice (Statut art. 5 (1)).

CARFIA are doi angajați: prof. dr. Marian Popescu (coordonatorul centrului) și dr. Constantin Brîncuș (documentarist). Activitățile CARFIA până în prezent, descrise mai jos, au avut ca obiectiv, în acord cu misiunea CARFIA, consolidarea și dezvoltarea culturii integrității în mediul universitar. Aceste activități au vizat personalul didactic de predare, personalul didactic administrativ și doctoranzii UB, urmând ca activitățile să se extindă în corpul studențesc și la nivelurile licență și masterat.

Principalele activități CARFIA au fost:

A. Ateliere și seminarii pe tema integrității academice la nivelul facultăților și departamentelor UB.

B. Organizarea unei școli de vară pentru formarea experților – cadre didactice, în vederea acreditării lor drept consilieri de integritate.

C. Realizarea cadrului prin care Centrul, împreună cu parteneri naționali și internaționali, formează consilierii de integritate ai comunității academice a Universității și stabilește competențele și atribuțiile acestora.

D. Organizarea de/participarea la reuniuni de profil național și internațional.

E. Stabilizarea unor grupuri de lucru ale Centrului care, împreună cu structurile competente ale Universității, să susțină, pe termen mediu și lung, unele dintre obiectivele/activitățile recurente ale Centrului.

F. Pagina de Facebook a CARFIA (inaugurată în 28 mai 2018)

A. Ateliere și seminarii pe tema integrității academice la nivelul facultăților și departamentelor UB.

28 februarie 2019 – Atelier Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Atelierul a presupus o formulă dinamică de lucru, o scurtă prezentare a problematicii

europene a integrității academice, un studiu de caz, și, mai ales, dialogul cu participanții. Prin

întrebări și răspunsuri directe s-a încercat construcția premiselor unei culturi academice a

integrității, dincolo de regulamente.

B. Organizarea unei școli de vară pentru formarea experților – cadre didactice, în vederea acreditării lor drept consilieri de integritate.

Școala de vară CARFIA, Sinaia, 1-3 august 2019. Cea de a doua ediție a școlii de vară CARFIA, având ca tematică integritatea corpului academic (corpul profesoral, corpul administrativ și corpul de cercetare) s-a desfășurat în perioada 1-3 august la centrul de conferințe al Universității din București de la Sinaia. Școala de vară a fost perfectată de CARFIA și susținută financiar prin proiectul Etică și responsabilitate în educație și cercetare (CNFIS-FDI-2019-0636).

La această școală au participat: Mădălina BUGA-MORARU – FJSC, Maria CERNAT – Univ. “TituMaiorescu”, Robert CORAVU – Litere, Liviu DAMIAN – Istorie, Toni GIBEA Filosofie, Comisia de Etică a Cercetării, Andreea Ștefania POPESCU – Filosofie, Constantin Brîncuș și Marian Popescu – CARFIA.

Activitățile școlii de vară au constat în prezentări, intervenții și comentarii precum și în dezbateri pe echipe. S-au prezentat și discutat problemele integrității academice, ale eticii cercetării, ale corectitudinii procesului de evaluare etc.

De asemenea, au fost organizate două dezbateri pe echipe în prezența unui juriu care a analizat și evaluat argumentele echipelor. Prima dezbatere a avut ca temă: Care este valoarea CV-ului academic în evaluarea performanței academice? Dezbaterea a scos în evidență avantaje și dezavantaje ale evaluării profesorului pe baza, sau numai pe baza, CV-ului academic.

Cea de-a două dezbatere a avut ca temă întrebarea dacă mediul online aduce schimbări conceptului de integritate academică. Dezbaterea a evidențiat necesitatea (re)gândirii normelor de integritate academică cu aplicare la activitățile din mediul online.

Activitățile școlii au fost dinamice, cu prezentări, intervenții și dezbateri substanțiale din care toți participanții au avut de învățat. Discuțiile teoretice și aplicate din cadrul școlii sunt de un real folos pentru îmbunătățirea aspectelor ce țin integritatea academică în Universitatea din București și în mediul academic în general.

C. Realizarea cadrului prin care Centrul, împreună cu parteneri naționali și internaționali, formează consilierii de integritate ai comunității academice a Universității și stabilește competențele și atribuțiile acestora.

Grupul de Lucru pentru Integritatea Academică al Consorțiului „Universitaria” (GLIA) Sinaia, 29 iulie -31 iulie 2019

În perioada 29 iulie – 31 iulie 2019 s-a desfășurat la centrul de conferințe al Universității din București de la Sinaia întâlnirea Grupului de Lucru pentru Integritatea Academică al Consorțiului „Universitaria”. Întâlnirea a avut ca obiectiv formularea unei rezoluții a Grupului de Lucru pentru Integritatea Academică (GLIA) al Consorțiului „Universitaria” privind realizarea unei Strategii comune de consolidare a culturii eticii și integrității academice în universitățile partenere. Întâlnirea GLIA a fost perfectată de CARFIA și a fost susținută financiar prin proiectul Etică și responsabilitate în educație și cercetare (CNFIS-FDI-2019-0636.

La întâlnire au participat: Conf. Dragoș Bîgu – ASE, Dr. Constantin Brîncuș – UBCARFIA, CS II Ramona Frunză – UAIC Iași, Conf. Corina Ilin – UVT, președinte Comisia de etică, Prof. Marian Popescu – UB-CARFIA, Asist. Ana-Mădălina Potcovaru – ASE, Prof. Marcela Sălăgean – UBB, președinte Comisia de etică, Prof. Mihaela Tomiță – UVT, Dr. Toni Gibea – UB, Comisia de Etică a Cercetării, Lect. Dr. Emilia Șercan – UB.

Discuțiile au fost centrate pe cinci mari teme care au stat la baza redactării rezoluției finale:

Tema I:Care este harta problematicii EIA? Documentele care reglează viața

academică.

Tema II: Care este teritoriul problematicii EIA? (Ce se întâmplă în realitate? Cazuri

concrete și modul în care au fost tratate/soluționate. Feedback profesori.

Mușamalizări. Complicități.)

Tema III: Cadrul didactic și integritatea academică: activitatea didactică.

Tema IV: Cadrul didactic/Cercetătorul și integritatea academică: cercetarea.

Personalul administrativ și integritatea academică: administrația.

Tema V: Practica EIA la nivelul ciclurilor de studii (licență, masterat, doctorat –tutori

de an, coordonatori, ore de consultații cu studenții, orientarea în carieră)

D. Organizarea de/participarea la reuniuni de profil național și internațional.

Mai – decembrie participări ale Coordonatorului CARFIA și dr. Constantin Brîncuș la întrunirile proiectului FDI Etică și responsabilitate în educație și cercetare (CNFIS-FDI2019-0636)

14 septembrie Coordonatorul CARFIA a participat la reuniunea de lucru a Comisiei de Etică a Cercetării (Cumpătu/Sinaia)

22-23 Noiembrie 2019 CARFIA a inițiat și organizat întâlnirile pe tema eticii și integrității academice (EIA) cu colegii și colegele care susțin cursul de Etică și Integritate Academică la toate nivelurile: licență, masterat și doctorat. S-a dorit observarea realității culturii etice și de integritate în universitatea noastră. Discuțiile au adus în atenție probleme importante, unele noi, nediscutate. Au participat: Nicolae-Dragoș Costescu (Drept), Emil Socaciu și Toni Gibea (Filosofie), Elena Ionică (Biologie-președinta Comisiei de Etica cercetării), Delia Popescu (Chimie), Dușița Ristin și Dan-Mircea Brânză (Limbi și Literaturi Străine), Sanda Voinea (Fizică), Alexandru Volacu (Administrație și Afaceri), Dana Dumbrăveanu (Geografie), Cristina Popescu (Litere), Gabriela Blebea-Nicolae (Teologie Romano-Catolică), Mihnea Dobre (ICUB) și Constantin Brîncuș (CARFIA).

Coordonatorul CARFIA a avut discuții privind dezvoltarea CARFIA cu membri CARFIA la sediul Centrului: Anca Anton, Elena Stănculescu, Horea Bădău, Maria Cernat, Toni Gibea, Ramona Novăceanu, Robert Coravu.

Coordonatorul CARFIA a corespondat prin e-mail cu decanii și directorii de departamente din UB în vederea realizării unor activități sau a avut discuții cu rectorul UB, Mircea Dumitru, prorectorul Liviu Papadima și Bogdan Murgescu, director CSUD.

În vederea susținerii și dezvoltării CARFIA, Coordonatorul Centrului a avut discuții cu Bianca Florea (Coordonatoare Biroul Europa Creativă România, Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii și Identității Naționale), Dragoș Bucur (actoriedefilm.ro), Carmen Ciuraru (director executiv Ascendis), Lavinia Rașca (director executiv EXEC-EDU), structuri cu atribuții în managementul de proiect, realizarea de tutoriale video sau educație și atragere de sponsorizări din mediul de afaceri.

CARFIA a participat, prin coordonatorul său, prof. univ. dr. Marian Popescu, la următoarele activități internaționale, activități ce au întărit relațiile mediului academic de la noi cu cel european în vederea schimbului de experiență și a consolidării și racordării mediului nostru academic la cel european în privința domeniului eticii și integrității academice.

18-19 martie 2019 – întâlnirea de la Geneva cu Directorul Institut National de Recherche Scientifique (Quebec), dl. Philippe-Edwin Bélanger, în vederea extinderii cooperării IRAFPA (Institut de Recerche et Action sur la Fraude et Plagiat Académiques) cu alte structuri interesate în expertiza privind etica și integritatea academică.

9-10 mai 2019 atelierul privind cooperarea cu Agenția Universitară a Francofoniei (Director pentru Europa de Vest: Ciprian Mihali) din 9-10 mai (de la Montceaux-lès-Maux, Franța).

3-4 iunie 2019 sesiunea de lucru a Scientific Board a Institutului, dedicată construcției certificării de integritate („Champions d’Integrité”) la nivelul școlilor doctorale (de la Montceaux-lès-Maux, Franța). Beneficiul constă în expertiza acumulată în vederea formării consilierilor de integritate în universități.

2-4 decembrie Coordonatorul CARFIA a participat la Adunarea anuală a IRAFPA de la Geneva unde a prezentat programul de certificare pentru integritate la nivel școli doctorale („Champions d’integrité”) în vederea formării consilierilor de integritate. Programul e o propunere originală, bazată pe tehnici de comunicare și tehnici teatrale și urmează să fie testat în UB.

E. Stabilizarea unor grupuri de lucru ale Centrului care, împreună cu structurile competente ale Universității, să susțină, pe termen mediu și lung, unele dintre obiectivele/activitățile recurente ale Centrului.

Coordonatorul CARFIA a purtat frecvente discuții cu colegi și colege din UB în vederea stabilizării unor Grupuri de lucru. Activitatea este, însă, îngreunată de nivelul scăzut de reacție privind angajamentul personal în această direcție.

F. Site-ul CARFIA. Cu sprijinul Direcției IT a UB și, mai ales, al dr. Toni Gibea, CARFIA a renovat site-ul propriu, structurat în funcție de obiectivele Centrului și anvergura problematicii EIA la nivel național și internațional. Dar, în ciuda repetatelor apeluri pentru atragerea de contributori de conținut la site, răspunsul colegilor și al colegelor din UB a fost și este dezamăgitor. Susținerea conținutului a revenit forțamente Coordonatorului CARFIA.

CARFIA mulțumește acelor colegi și colege care au avut bunăvoința și interesul de a participa la activități ale Centrului, de a răspunde la solicitări directe, de a aloca parte din timpul de lucru sferei eticii și integrității academice.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.