Jurnal de sfârșit de an

Pe sfârșit de an m(n)i s-au adunat (prea) multe: Colocviul Internațional de la Coimbra, conferința Michelle Bergadaà, președinta IRAFPA, invitată de CARFIA/UB, Școala de Integritate CARFIA, finalizarea cursului de Etică și integritate Academică (prof. M. Popescu, dr. C. Brîncuș), finalizarea teaser-elor pentru canalul TV al IRAFPA (cu filmările de la Coimbra), webinarul Academic Integrity în cadrul unei conferințe online despre Sustainable Education în Ucraina, Adunarea generală CARFIA din 18 decembrie.

30-31 octombrie. Colocviul Internațional privind cercetarea și acțiunea în domeniul integrității academice, la Universitatea din Coimbra. (https://irafpa.org/en/research/intl-colloquium-2020-coimbra/sessions-details/)

A fost o aventură! Fluctuațiile situației sanitare au fost mari, fapt care a determinat confirmări și infirmări de participare până chiar în noaptea de dinaintea luării avionului. Și în cazul meu a fost la fel. Când am ajuns la Frankfurt, unde schimbam avionul, Michelle Bergadaà a textat celorlalți („E bine. Marian ajunge”): aveam de condus prima sesiune, de prezentat propria mea comunicare, de susținut un atelier, de filmat trei emisiuni pentru canalul TV al IRAFPA ce va fi lansat în februarie, și de pregătit colegii și colegele pentru filmările scurte conținând intervenții scurte pe probleme punctuale ale eticii și integrității academice. Vor fi difuzate pe IRAFPA WebTV. (a fost uimitor cum ce învățasem din experiența mea cinematografică, s-a reactivat cu acest prilej!)

Au participat colegi și colege din Franța, Elveția, Germania, Maroc, Canada, profesori, cercetători, avocați, lideri de rețele europene sau globale pe domeniul eticii și integrității academice. Singurul, se pare, colocviu internațional cu prezență fizică organizat în Europa a meritat efortul consistent, în condiții de deplină securitate sanitară, al Universității din Coimbra, în vederea lansării unei mișcări semnificative pentru instalarea eticii și integrității în centrul mediului academic și de cercetare. În deschiderea Colocviului, a avut loc Adunarea generală IRAFPA, fizic și online, unde am fost propus și ales membru în Biroul Institutului.

19 noiembrie. Conferința Michelle Bergadaà, președinta IRAFPA. Trebuia să fie la sfârșitul verii, dar condițiile restrictive nu au permis susținerea la Universitatea din București în numele căreia CARFIA a invitat-o. A fost o Zoomconferință cu aproximativ 70 de participanți, majoritatea doctoranzi ai UB. Tema: „Integrity Sciences and the Academic Social Responsibility”. La IRAFPA lucrăm acum, între altele, și la acreditarea unei noi discipoline academice: Științele Integrității. Conferința a abordat câteva subiecte, după o scurtă prezentare a metodelor dezvoltate în ultimii cincisprezece ani la IRAFPA. În primul rând, distincția dintre moralitate, etică profesională (deontologie), etică normativă și responsabilitate. În al doilea rând, desfășurarea unei etici a responsabilității ancorată în evaluarea celor 10 consecințe principale ale plagiatului sau fraudei și în căutarea unor remedii posibile pentru fiecare. În al treilea rând, pentru a nu mai insista pe logica binară a științificului „bun vs. rău”, „vinovat vs. victimă”, au fost detaliate patru profiluri de infractori ai cunoașterii. În concluzie, participanților li s-a cerut să stabilească singuri care sunt rădăcinile lor identitare care îi vor determina să fie implicați în dezvoltarea Științelor Integrității.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri, care, pe alocuri, devenea dezbatere, ne-a arătat nu numai că problema vulnerabilităților în linie etică și de integritate ale universităților e una reală și globală, ci și că „politica” de a nu dezvolta cultura etică în universitate e una falimentară. Michelle Bergadaà a răspuns întrebărilor unei participări numeroase care, pe „chat”, dar și în direct, a apreciat importanța și valoarea unor astfel de întâlniri dedicate teritoriului sensibil al responsabilității societale a mediului academic și de cercetare.

27-28 noiembrie. Școala de integritate. Despre tutori. A treia ediție a Școlii de Integritate CARFIA. Colegii și colegele din București, Oradea,Timișoara și Iași s-au reunit în jurul programului consistent al acestei ediții a Școlii, au comentat, lansat idei și propuneri care conturează un câmp de acțiune important. CARFIA le mulțumește nu numai pentru participare ( în „timpul liber”, era totuși sfârșit de săptămână), ci mai ales pentru calitatea intervențiilor și, nu odată, pasiunea susținerii lor. Am notat mai multe comentarii, propuneri sau întrebări primite de la Caius Dobrescu (Litere), Corina Ilin (membră GLIA/UVTimișoara, fostă președintă a Comisiei de etică), Elena Ionică (Biologie, președinta Comisiei de etică a cercetării științifice a UB), Sanda Voinea (Chimie), Beatrice Ioan (Chimie), Toni Gibea (Filosofie), Marin Bălan (Filosofie), Mihai Maci (membru asociat CARFIA, Universitatea din Oradea), drd. Elena Panait, Rodica Zăvoianu (Chimie), Adrian Iovan (Istorie), Iulian Warter, director al Centrului de Studii Socio-Economice și Multiculturalism din Iași.

Formatul nou al Școlii a propus patru sesiuni și trei dezbateri. Prima, dedicată unei întrebări/probeleme: „E nevoie de tutorii de an?” Am prezentat situația din UB. Concluziile: au răspuns unui mic chestionar 10 din 19 facultăți (58%); există tutori, dar sunt numiți diferit („decan de an”, „responsabil de programe de studii”); media raportului tutor/nr. de studenți e între 1/19 și 1/162, adică 1/75; recunoașterea (acolo unde e declarată) a activității tutorilor e diferită, plecând de la necuantificarea ei (5 facultăți!) până la punctarea ei în Fișa de evaluare anuală (o excepție: activitatea e luată în calcul la acordarea gradațiilor de merit). Dezbaterea a avut tema: „Cum sunt ghidați studenții pe parcursul studiilor?” Dorim să îi sprijinim pe tutori în activitatea lor, punându-le la dispoziție expertiza CARFIA. Un prim pas: i-am invitat să participe pe 19 noiembrie la conferința doamnei Michelle Bergadaà, profesor emerit al Universității din Geneva și președinta IRAFPA. Credem că – așa cum dezbaterea a propus – relația tutorilor cu proprii studenți ar trebui dezvoltată în spiritul culturii eticii și integrității academice, dar și recunoscută la momentul evaluării anuale.

A doua sesiune: „Realitatea universității românești în cel mai recent Raport al Comisiei Europene” a propus dezbaterea, după prezentarea Raportului: „Ce provocări produce contextul restrictiv și cum răspunde universitatea românească? Efecte asupra eticii și integrității academice”. A treia sesiune: „Îngrijorări și răspunsuri. Mediul academic și dezvoltarea sa etică” a prezentat Colocviul internațional de la Universitatea din Coimbra dedicat integrității academice și dezbaterea „Cum cunoaștem realitatea etică și de integritate a universității românești. Pentru o nouă politică de integritate academică”. În discuții a fost prezentată contribuția GLIA și a UB în acest sens. Ultima sesiune a fost o „scanare” privind relația consiliilor consultative ale ministerului cu problematica de etică și de integritate, realizată de colegul dr. Constantin Brîncuș. Speranța e ca în 2021 să revenim în cadrul de la Sinaia/Cumpătu, mult mai atractiv pentru dinamica sesiunilor și a dezbaterilor.

Noiembrie. Cursul de etică și integritate academică. Nu e o activitate CARFIA, dar merită menționată aici pentru tangența cu politicile de integritate. Eu și colegul dr. Constantin Brîncuș am susținut cursul la patru școli doctorale (Drept, Istorie, Jurnalism și Științele comunicării, Științe politice), împărțind egal cele 14 ore alocate, dar și sarcina didactică. Au participat de regulă 70 de doctoranzi, iar prima și ultima oră le-am susținut în comun. Constantin a venit cu ideea finalizării cursului cu un test-grilă, tip de evaluare care are limitările ei. Am acceptat, dar am dorit să fac după, o evaluare a răspunsurilor pentru a identifica top 3 cele mai multe răspunsuri exacte și top 3 cele mai multe răspunsuri greișite. Mi-a luat multe ore realizarea tabelului sinoptic unde se vede clar cine, la ce întrebare și cum a răspuns. Pe culori (m-am perfecționat!). Apoi, am făcut cu Constantin o Zoomanaliză foarte interesantă prin concluziile ei privind cele două topuri, dar și „anatomia” generală a testului. Nu ne-am lăsat căci am trimis apoi tutoror doctoranzilor comentariile noastre la fiecare întrebare (ei știau „litera” răspunsului corect, unul din cele trei, dar ne-am zis că e bine să știe de ce răspunsul a fost corect sau a fost greșit.) La fiecare din cele 20 de întrebări! Abia atunci am zis că am finalizat…o etapă. Căci analiza noastră arată CEVA care ar merita o discuție mai amplă la nivelul UB. Sau, mai pe românește: a word to the wise is enough/au sage un mot suffit.

word to the wise is enough

11-13 decembrie. Un webinar ucrainean. Universitatea Națională Precarpatică Vasyl Stefanyk a invitat IRAFPA la prima Conferință internațională virtuală despre Educația Durabilă. Am acceptat să prezint comunicarea „Înapoi la rădăcinile Integrității”, din partea IRAFPA și CARFIA/UB. În partea finală, am prezentat ce fac Institutul și universitatea noastră pe domeniul Eticii și Integrității Academice. Tirul întrebărilor, susținut, a fost semnul și semnalul că problematica interesează. Cei peste 40 de participanți erau tineri cercetători, cadre didactice. Organizatorul, Volodymyr Goshylyk, a exclamat la final „You made my day!”, și, în corespondența ulterioară, s-a arătat interesat, ca și o altă colegă de la altă universitate ucraineană, să dezvoltăm împreună proiecte punctuale. Pe ultima am pus-o deja în legătură, la solicitarea ei de sprijin, cu Centrul de Învățare al UB care dorește să furnizeze expertiză acolo.

18 decembrie. Adunarea generală CARFIA. A fost o revedere plăcută cu mai mulți colegi și colege din CARFIA. Le-am prezentat ultimele noutăți organizatorice rezultate în urma noii organigrame a UB. Raportul de activitate pe 2020 și Planul pe 2021 au fost aprobate. (Ulterior, ele au fost validate și de Consiliul de administrație al UB.) Au urmat discuții privind orientarea CARFIA și modalități de creștere a consistenței și vizibilității Centrului. Comentarii și propuneri foarte interesante au făcut, între alții, Elena Ionică, Emilia Șercan, Dumitru Sandu, Cătălin Cioabă, Cătălin Constantinescu. Adunarea a durat mai mult căci, în mod firesc, intervențiile au conturat zone de dezbatere a unor chestiuni sensibile, fapt care m-a bucurat în mod special.

Rezoluția GLIA. Pe plan „intern”, așteptăm încă punerea în discuția consorțiului „Universitaria” a Rezoluției GLIA care „împlinește”, iată, un an și jumătate de la producerea ei de către grupul de lucru desemnat de Consorțiu și un an de când am înaintat-o oficial spre punere în discuție. Cred că este o politică de integritatea academică bună care ar merita să fie adoptată. Dar, aștept alinierea planetelor academice pentru ca acest lucru să se întâmple: adică un minim gest de politețe universitară față de efortul unui grup desemnat chiar de către consorțiu. Desigur, sunt conștient că sunt alte chestiuni prioritare decât etica și integritatea academică. Așteptăm…la rând.

28 decembrie. Un fapt… divers. Fusesem numit în vară de către minister reprezentant național la Consiliul Europei/ETINED. În urma numirii noului ministru al Educației, persoană care nu ilustrează convingerile mele despre Etică și Integritate, am luat decizia să renunț la mandatul de reprezentant național.

Îi mulțumesc colegului dr. Constantin Brîncuș, documentarist al CARFIA, pentru implicarea în organizarea, structurarea și derularea activităților CARFIA.

În numele CARFIA, vă dorim un An Nou mai bun, cu revenirea la firescul întâlnirilor și cu urări de succes în ce veți întreprinde.

Așteptăm să ne revedem cu bine.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *