UB și Metodologia de clasificare a universităților

Universitatea din București se alătură demersului inițiat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca privind propunerea Ministerului Educației de clasificare a universităților.

„Universitatea din București, în calitate de membru al Consorțiului Universitaria, structură ce reunește cele mai importante instituții de învățământ superior din România, se alătură declarației publice lansate de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pentru contestarea propunerii Ministerului Educației Naționale de Metodologie de clasificare și ierarhizare a universităților.

Considerăm că arhitectura pe care se bazează construcția metodologiei în forma propusă de MEN este fundamentată pe o viziune birocratică, administrativă, care nu corespunde exigențelor ce se impun unui clasament internațional. De altfel, politica asumată a ministerului de a implica ARACIS în acest demers este o cauză directă a acestei situații de inadecvare pe care o semnalăm o dată în plus. În mod deliberat, este alocată în metodologia propusă de MEN o pondere foarte mică a indicatorilor legați de competitivitate-excelență, ceea ce contravine filosofiei clasamentelor internaționale de referință în domeniu, care rezervă acestor factori rolul major. Ca o consecință directă, predomină setul de indicatori de acreditare specifici viziunii ARACIS, care dobândesc o importanță covârșitoare, ceea ce conduce către o relativizare, dacă nu chiar o inversare a diferențelor reale de competitivitate dintre universitățile românești.

Pentru realizarea unei metodologii de clasificare solide, compatibile cu uzanțele internaționale, este imperios necesară și binevenită implicarea experților internaționali în domeniu. Totuși, experții desemnați de către Banca Mondială, instituție recunoscută pentru finanțarea proiectelor educaționale viabile, s-au raliat mai degrabă unor interese de ordin politic, în detrimentul obiectivelor asumate. Acest demers de realizare a metodologiei de clasificare nu ar trebui viciat în niciun fel de astfel de ingerințe și nu ar trebui, pe de altă parte, nici să se transforme într-un experiment al experților internaționali.

Universitatea din București, reluând recomandările expuse în Rezoluția Consorțiului Universitaria reunit în luna iunie a acestui an, solicită Guvernului să nu permită denaturarea, de către Ministerul Educației, a realității academice prin clasamente influențate politic și își reafirmă, o dată în plus, disponibilitatea de a contribui prin toate resursele sale la construcția unui cadru de clasificare a universităților în acord cu bunele practici internaționale.

Mai multe detalii despre comunicatul complet al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pot fi accesate aici.”

Sursă imagine: https://faculdadecathedral.edu.br/blog/informativo/pos-graduacao/page/2/

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.