Despre CARFIA

RAPORT 2018

Program November 17, 2018 Conferința IRAFPA

16-17 noiembrie 2018. Un eveniment special: Conferința despre Frauda și Plagiatul Academic susținută de echipa Institutului Internațional de Cercetare, Acțiune pentru Frauda și Plagiatul Academic (Geneva) la Universitatea din București.

O oportunitate rară de a intra în contact cu expertiza în domeniu la nivel european.

Confirmări de participare la: integritate@g.unibuc.ro

CARFIA – Centrul de Acțiune, Resurse, Formare pentru Integritate Academică al Universității din București

CARFIA este înființat prin decizia Senatului UB, se află în subordinea rectorului UB și este un operator academic activ pe trei direcții: Cercetare, Formare & Resurse și Acțiune în comunitatea academică.

CARFIA are misiunea de a ridica nivelul de conștiență în mediul universitar în ce privește problematica prevenției fraudei și integrității academice prin punerea constantă în lucru la nivelul facultăților a practicilor corespunzătoare acestei problematici și domeniului integrității academice.

Pentru solicitarea înscrierii în CARFIA, accesați Formular adeziune.